Μια διαρκής ενυδάτωση

Μια διαρκής ενυδάτωση

Η συνείδηση

Διαρκής ενυδάτωση

Στην βάση  της ρυτίδας

Μιας ροπής

Που προσπαθεί να σαρκάσει

Την σάρκα μιας σαρκοβόρας συνήθειας

Που λέγεται γράφω