Σε ένα ενδιάμεσο μέρος

(Σε ένα ενδιάμεσο μέρος)

Χωρίς ήλιο

Βροχή

Ομιλία αέρα και θάλασσα

Υπάρχει αιωνιότητα

 

Στέκεται μόνο ένα βουνό

Η αιωνιότητα υπάρχει μόνο

Εάν το βουνό αφανίζεται

Μόνο λίγο

Και μόνο από μόνο το φτερούγισμα

Ενός πουλιού

Που έχει κάθε μέρα την ίδια επιθυμία

Να χαιδέψει  τραχύτητα

Στον ίδιο κύκλο

Και την ίδια ροή για

Αποδήμια

 

Σε μια αιωνιότητα το βουνό υπάρχει –

Σε ένα βουνό η αιωνιότητα εμφανίζεται-

Λίγο λίγο

Μόνο και κατ ΄ ελάχιστα

Όταν ένα πουλί φτερουγίσει

Και από την πνοή της κίνησης

Θα πάρει μαζί του κάθε μέρα

Ένα μικρό λίγο χαλίκι

Για να αποδημεί η ακινησία

Και αυτό το ελάχιστο

Κάποια στιγμή το βουνό

Θα αφανίσει