Υπερήπειρος Ροδινία

Υπερήπειρος Ροδινία

Δεν θέλησαν ποτέ τα κύταρρα
Να αγαπηθούν μεταξύ τους
Ούτε να παύσουν την ανυπαρξία
Επινόησαν λοιπόν την φθίση
Και την πλήρη κάλυψη
Με παγωμένο νερό Περίεργο
Πώς το διάφανο γίνεται λευκό
Σχεδόν μάρμαρο

 

Υπερήπειρος Ροδινία

Δεν θέλησαν ποτέ τα κύταρρα
Να αγαπηθούν μεταξύ τους
Ούτε να παύσουν την ανυπαρξία
Επινόησαν λοιπόν την φθίση
Και την πλήρη κάλυψη
Με παγωμένο νερό Περίεργο
Πώς το διάφανο γίνεται λευκό
Σχεδόν μάρμαρο